Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

"I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna."
— z serii; znaleziona kartka sprzed paru lat.
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn

November 10 2017

Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaorchis orchis
- Znasz to uczucie? - Jakie?  - Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?
— ...
Reposted fromDarkArtist DarkArtist vialaparisienne laparisienne
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaifyouleave ifyouleave
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viamywonderland mywonderland

Ważne jest, aby pozwolić pewnym rzeczom odejść. Uwolnić się od nich. Odciąć. Zamknąć cykl. Nie z powodu dumy, słabości czy pychy, ale po prostu dlatego, że na coś już nie ma miejsca w twoim życiu. Zamknij drzwi, zmień płytę, posprzątaj dom, strzepnij kurz. Przestań być tym, kim byłeś. Bądź tym, kim jesteś.

— Paulo Coelho, Zahir

November 07 2017

1055 59f3
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

November 05 2017

Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaperfectlylonely perfectlylonely
Udawanie, że Cię nie kocham było najtrudniejszą rzeczą w moim życiu.
— Pretty Little Liars
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPoranny Poranny

October 30 2017

5184 917c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaifyouleave ifyouleave

October 29 2017

Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viaSkydelan Skydelan
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoldenowl goldenowl
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viakindofnightmare kindofnightmare
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viakindofnightmare kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl